นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

 

   
   

 

นางนรีรัตน์  ย่างเล้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา

 

นายเมืองเดช  วิเศษ

 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางวรรณา  สมแสง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางศุภานัน  จรตระการ  

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

  นางสาวภิษสมัย  คำดำ

   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  

      

                          

 

                                                           

 

                                                   

                                     

 

 

 

 

  

 
   
   
©2014 by www.suwanwittaya.ac.th